Support
Tulips Flower Shop
0875122818
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

                 จัดกระเช้าผลไม้ ( fruit basket ) จะจัดราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท และบริการจัดส่งฟรี ผลไม้สามารถเลือกได้ และรูปแบบของการจัดและกระเช้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

                  จัดกระเช้าผลไม้ ( fruit basket )  จะเหมาะสำหรับ แสดงความยินดี เยี่ยมผู้ใหญ่   เปิดร้านใหม่  เยี่ยมใข้  เลื่อนตำแหน่งใหม่ เป็นต้น

     

จำนวนสินค้า: 42   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

FRB 001 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้า 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 4,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB002 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้ากลมขนาด 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 4,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB003 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้า 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่หิมะ,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 3,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 004 กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 14 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอม,แคนตาลูปเขียวและอื่นๆ

ราคา 1,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 005 กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 14 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอม,และอื่นๆ

ราคา 1,750.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 006 กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 16 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี แอปเปิลเขียว แอปเปิลแดง ส้ม ลูกพลับ อโวคาโด กีวี องุ่นเเดง องุ่นเขียว อื่นๆ

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 007 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ ขนาด 16 นิ้ว

ราคา 4,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 008 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 1,850.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 009 กระเช้าลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว

กระบะผลไม้ มี องุ่นไร้เมล็ด แอปเปิลเขียว แอปเปิลแดง ลูกแพร กีวี่ เชอร์รี่ สาลีหอม ส้ม อื่นๆตามฤดูกาล

ราคา 2,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB010 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขขนาด 16 นิ้ว

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB011 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 14 นิ้ว มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,แก้วมังกร,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 1,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB012 กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB013 กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 14 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี แอปเปิลเขียว จำนวน 12 ลูก

ราคา 1,350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB014 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขขนาด 14 นิ้ว

ราคา 1,600.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB015 กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 18 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการส่งสินค้าค่ะ)

ราคา 4,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB016 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 16 นิ้วมี สตอเบอรี่่, เชอร์รี่,องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,แก้วมังกร,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดส่งสินค้าค่ะ)

ราคา 3,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB017 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB018 กระเช้าเชอร์รี่สีแดง 2 กิโลกรัม

กระเช้าเชอร์รี่สีแดง

ราคา 4,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB019 กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 020 กระเช้าผลไม้(กระเช้าฐานกว้าง 16 นิ้ว)

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 3,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FBR 021 กระเช้าผลไม้สด

กระเช้าผลไม้

ราคา 1,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB022 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 1,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB 023 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB024 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 1,700.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB025 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 16 นิ้วมี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดส่งสินค้าค่ะ)

ราคา 2,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB026 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB027 กระเช้าผลไม้

กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ

ราคา 2,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB028 แจกันเชอร์รี่

แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 2 กิโลกรัม

ราคา 4,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB029 แจกันเชอร์รี่

แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 2 กิโลกรัม

ราคา 4,500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

FRB030 แจกันเชอร์รี่

แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 1.5 กิโลกรัม

ราคา 3,800.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1 | 2

ร้านดอกไม้ทิวลิปฟลาวเวอร์

www.tulipsflower.com

บริการจัด ส่ง ช่อดอกไม้  ช่อดอกไม้สด  ช่อดอกไม้ Valentine's มอบให้คนที่คุณเคารพรักและนับถือ ในวาระโอกาสต่างๆ เช่น

แสดงความยินดี งานแต่งงาน วันเกิด เยี่ยมไข้  ฯลฯ

บริการจัดดอกไม้ในราคาหน้าร้านเริ่มต้นที่ 1000 บาท ช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้สด แจกันดอกไม้สดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อเฟอเรโร่ ตุ๊กตา ช่อวันเกิด  พวงหรีด หรีดต้นไม้ หรีดพัดลม  พวงหรีดนาฬิกา กระเช้าผลไม้กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ กระเช้าวันเกิด ช่อติดหน้าอก ช่อเจ้าสาว จัดซุ้มถ่ายรูปฉากแต่งงานพานขันหมากพวงมาลัยบ่าวสาว แสตนดอกไม้ ฟลาวเวอร์บอล พานพุ่ม จัดสถานที่จัดเลี้ยง  จัดเวที จัดดอกไม้หน้าเมรุ จัดดอกไม้หน้าศพ บริการให้เช่าอุปกรณ์ จัดหาสถานที่และแพลนเนอร์ในงานต่าง ฟลอริสซัพพลาย หากท่านสนใจรีบโทรสั่งได้เลยค่ะ

 ใบเสร็จรับเงินออกในรูปแบบ E-Tax

  สนใจสั่งดอกไม้  

ติดต่อ Tel.........

087-512-2818, 080-948-2331
facebook :  tulipsflowershop  

Line ID : @tulipsflower 

   

ช่อดอกไม้สด

บริการจัดดอกไม้ในราคาหน้าร้านเริ่มต้นที่ 1000 บาท 

ช่อดอกไม้  Valentine's Day(วาเลนไทน์ เดย์)  ช่อดอกไม้สด  แจกันดอกไม้สด แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อเฟอเรโร่ ตุ๊กตา ช่อวันเกิด  พวงหรีด หรีดต้นไม้ หรีดพัดลม กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ กระเช้าวันเกิด ช่อติดหน้าอก ช่อเจ้าสาว จัดซุ้มถ่ายรูป ฉากแต่งงาน พานขันหมาก พวงมาลัยบ่าวสาว แสตนดอกไม้ ฟลาวเวอร์บอล พานพุ่ม จัดสถานที่จัดเลี้ยง  จัดเวที จัดดอกไม้หน้าเมรุ จัดดอกไม้หน้าศพ บริการให้เช่าอุปกรณ์ จัดหาสถานที่และแพลนเนอร์ในงานต่าง หากท่านสนใจรีบโทรสั่งได้เลยค่ะ 

ร้านดอกไม้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า รูปแบบและราคา อาจจะไม่ตรงกับรูปที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยจะแจ้งให้ทราบขณะสั่งสินค้า เนื่องจากช่วงฤดูการของสินค้านั้นๆ

สั่งชื่อสินค้า ช่องทาง Line

    

 

  facebook :  tulipsflowershop1