Support
Tulips Flower Shop
0875122818
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Package ชุดพานขันหมาก

วันที่: 02-02-2012

 


 พานขันหมาก 

-----ราคาพานแยกชิ้น--------------------------------------- 

 

รายการ

ขนาดพาน (นิ้ว)

ราคา

บาท

พานขันหมากเอก+ฝาครอบพาน

9

2,500

พานวางสินสอด

9

2,000

พานวางสินสอด+ฝาครอบพาน

9

2,500

พานวางแหวน

7,8

1,800-2,500

พานธูปเทียนแพ

6,7

1,200-1,800

พานเชิญขันหมาก

7-8

1,800-2,000

พานขนมมงคล  9 อย่าง 1 คู่

12,16

  4,500-5,000

พานขนมมงคล  9 อย่าง 1 คู่แบบมีกระทงเล็ก

16

4,800

พานต้นกล้วยพานต้นอ้อย  1 คู่

8

4,000

ต้นกล้วย  1 คู่ (2 ต้น)

 

500

ต้นอ้อย 2 คู่ (4 ต้น)

 

500

พานไก่ต้ม  1 คู่

12

1,200

พานหมูนอนตอง 1 คู่

12

1,200

พานกล้วยน้ำว้า ส้มโอ มะพร้าว ชนิดละ 1 ผล 1 คู่

12

1,200

พานขนมจีน ห่อหมก ขนมต้มแตงต้มขาว เหล้าขาว ผ้าขาว 1 คู่

10

1,200

พานขนมจันอับ 1 คู่

12

1,200

พานขนมเปี๊ยะ 1 คู่

12

1,200

พานขนมโก๋ปลาเงิน ปลาทอง 1 คู่

12

1,500

พานรับน้ำสังข์คู่ละ

8

3,600

แสตนด์ดอกไม้ 1 คู่ละ

 

3,000-3,500

มาลัยโซ่แต่งงาน  1 คู่

 

1,500

มาลัยประธาน

 

1,300

บุหงาสดชำร่วย ต่อ  1  ชิ้น

 

65

กระแตชำร่วย ต่อ  ชิ้น

 

120

ช่อดอกไม้เจ้าสาว

 

1,000

บริการและอุปกรณ์อื่นๆให้เช่า

80 บาทขึ้นไป

ฝาชีสีทองครอบพานขนมอันละ(เช่า)

 

300

 

 

 

 

 


 

 

 

ชุดพานขันหมาก

 

ราคาพิเศษ  10,900   บาท  

       
(จาก ราคาปกติ 12,000 บาท)

 

ชุดพานขันหมากเอก   งานประดิษฐ์พิเศษ


1. พานขันหมากเอก         จำนวน    1       พาน


2. พานเชิญขันหมาก        จำนวน    1       พาน

 

   (ใช้รับขบวนขันหมาก)


3. พานธูปเทียนแพ    จำนวน          1       พาน

     

   (ใช้ไหว้ผู้ใหญ่)*


4. พานแหวน                จำนวน      1       พาน*


5. พานสินสอดใส่เงิน+ทองจำนวน     2       พาน *


6. ผ้าทองห่อสินสอด        จำนวน     1      ผืน

 

 

 


 

 

ราคา   27,900  บาท


(จากราคาปกติ 29,000 บาท)

 

ชุดพานขันหมากเอก


1. พานขันหมากเอก     จำนวน    1   พาน


2. พานเชิญขันหมาก    จำนวน     1   พาน

 

    (ใช้รับขบวนขันหมาก)


3. พานธูปเทียนแพ      จำนวน     1   พาน

 

    (ใช้ไหว้ผู้ใหญ่)*


4. พานสินสอดใส่เงิน+ทองจำนวน      2   พาน*


5. พานแหวน               จำนวน   2   พาน*


6. ผ้าทองห่อสินสอด      จำนวน  1   ผืน


ชุดพานขันหมากโท


7.  ต้นกล้วยต้นอ้อย              จำนวน     1   คู่


8.  
พานขนมมงคล                จำนวน     1   คู่


9.  
พานผลไม้มงคล              จำนวน     1   คู่


ชุดพิธีรดน้ำสังข์


10.พานรดน้ำ  รองน้ำสังข์ จำนวน           1    คู่


11.พานสายมงคลแฝด จำนวน               1     คู่


12.แป้งเจิม หน้าคู่บ่าวสาว

 

13.  ป้ายชื่อบ่าวสาว  1  ป้าย


แถมฟรี!!!


14. จัดตั่ง,(โต๊ะ),พิธีรดน้ำ,(ครบชุด)


15. มาลัยบ่าวสาว 1 คู่ ลายหัวใจ หรือ ลายโซ่คุณหญิง

 

 

 


 

 

ราคาพิเศษสุดๆ      9,900   บาท 

 
(จากราคาปกติ 10,900 บาท)

 

ชุดพิธีรดน้ำสังข์


1. พานรดน้ำ    รองน้ำสังข์     จำนวน           1        คู่*


2. สแตนด์เสาด้านข้าง           จำนวน          1        คู่


3. พานสายมงคลแฝด           จำนวน          1        คู่


4. แป้งเจิมหน้าคู่บ่าวสาว


5. ป้ายชื่อบ่าวสาวพิธีรดน้ำสังข์      ขนาดสูง  5-6  นิ้ว


แถมฟรี!!!


6.    จัดตั่ง,(โต๊ะ),พิธีรดน้ำ,(ครบชุด)


7.    มาลัยบ่าวสาวจำนวน 1 คู่,ลายหัวใจหรือลายโซ่คุณหญิง


หมายเหตุ*

 

Package C

 

   กรณีต้องการม่านหรือ  พรมปูพื้นบริการให้เช่าอย่างละ 500 

 

บาทขึ้นไป

(ช่วงโปรโมชั่น  ให้เช่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ)

 

 


 

 

 

ราคา 31,900 บาท

 


(จากราคาปกติ 33,900 บาท)

 

 

ชุดพานขันหมากเอก


1.พานขันหมากเอก     จำนวน         1    พาน


2.พานเชิญขันหมาก   จำนวน          1     พาน

(ใช้รับขบวนขันหมาก)


3.พานธูปเทียนแพ       จำนวน           1      พาน(ใช้ไหว้ผู้ใหญ่)*


4.พานสินสอดใส่เงิน+ทองจำนวน     1      พาน*


5.พานแหวน               จำนวน            1       พาน*


6.ผ้าทองห่อสินสอด    จำนวน          1        ผืน


ชุดพานขันหมากโท


7.ต้นกล้วย                 จำนวน            1          คู่


8.ต้นอ้อย                   จำนวน            1          คู่


9.พานขนมมงคล      9      อย่างจำนวน     1      คู่


10.พานผลไม้มงคล  3   อย่าง(กล้วย,มะพร้าว,ส้ม

 

โอ,อื่นๆ)จำนวน           1       คู่


ชุดพิธีรดน้ำสังข์


11.พานรดน้ำ   รองน้ำสังข์       จำนวน              1      คู่*


12.สแตนด์เสาด้านข้าง             1      คู่


13.พานสายมงคลแฝด             1      คู่


14.แป้งเจิมหน้าคู่บ่าวสาว


15.ป้ายชื่อบ่าวสาว   พิธีรดน้ำสังข์   ตัวอักษรขนาดสูง   5-6  นิ้ว


16.พานทองใส่น้ำ,สังข์,พานรองสังข์


ชุดพิธีส่งตัวเข้าหอ


17.ดอกไม้โรยเตียงนอน:ดอกบานไม่รู้โรย,กลีบกุหลาบหรืออื่นๆ


18.ชุดเครื่องพิธีส่งตัว : ฟักเขียว แมวคราว หินบดยา ถุงเงิน ถุง 

 

  ทอง,บรรจุถั่วเขียว,งาข้าวตอก,ดอกรัก


แถมฟรี!!!:


19.   จัดตั่ง(โต๊ะ)พิธีรดน้ำ(ครบชุด)


20.   มาลัยบ่าวสาว      1      คู่ลายหัวใจหรือ ลายโซ่คุณหญิง

 

 

 


 

1. ให้เช่าตั่งรดน้ำสังข์ชุดใหม่เอี่ยม!ครบชุดสีครีมทอง  

  

พร้อมอุปกรณ์(ตั่ง.7ชิ้น,หอยสังข์,อับแป้งเจิม,สายมงคล

 

แฝด,น้ำอบหอม,พานใส่น้ำ) ราคา 4,500 บาท

 

   2. ให้เช่าพรมปูพื้นสำหรับพิธีรดน้ำ

 

       พรมแดงขนาดกลาง   700        บาท กว้าง  3.5 เมตร


       พรมลายหลุยขนาดใหญ่  3000  บาท

 

        กว้าง  3 X 3   เมตร(พับได้)เพราะพรมลายหลุยมัดจำค่า

 

พรมต่างหาก  6,000  บาทเสร็จงานคืนเงินมัดจำให้ค่ะ)

 

    3. รับทำป้ายชื่อบ่าวสาวขนาด 100x100 ซม.

 

        ราคา 1,500  บาท ฟรี!! ออกแบบตัวอักษรและลวดลาย

 

    4. ให้เช่าพานเงินและพานทองสำหรับใส่ขนม(ในขบวน

 

        ขันหมาก)ขนาด 12 นิ้ว ใบละ 50 บาท

 

 

ร้านดอกไม้ทิวลิปฟลาวเวอร์

www.tulipsflower.com

บริการจัด ส่ง ช่อดอกไม้  ช่อดอกไม้สด  ช่อดอกไม้ Valentine's มอบให้คนที่คุณเคารพรักและนับถือ ในวาระโอกาสต่างๆ เช่น

แสดงความยินดี งานแต่งงาน วันเกิด เยี่ยมไข้  ฯลฯ

บริการจัดดอกไม้ในราคาหน้าร้านเริ่มต้นที่ 1000 บาท ช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้สด แจกันดอกไม้สดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อเฟอเรโร่ ตุ๊กตา ช่อวันเกิด  พวงหรีด หรีดต้นไม้ หรีดพัดลม  พวงหรีดนาฬิกา กระเช้าผลไม้กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ กระเช้าวันเกิด ช่อติดหน้าอก ช่อเจ้าสาว จัดซุ้มถ่ายรูปฉากแต่งงานพานขันหมากพวงมาลัยบ่าวสาว แสตนดอกไม้ ฟลาวเวอร์บอล พานพุ่ม จัดสถานที่จัดเลี้ยง  จัดเวที จัดดอกไม้หน้าเมรุ จัดดอกไม้หน้าศพ บริการให้เช่าอุปกรณ์ จัดหาสถานที่และแพลนเนอร์ในงานต่าง ฟลอริสซัพพลาย หากท่านสนใจรีบโทรสั่งได้เลยค่ะ

 ใบเสร็จรับเงินออกในรูปแบบ E-Tax

  สนใจสั่งดอกไม้  

ติดต่อ Tel.........

087-512-2818, 080-948-2331
facebook :  tulipsflowershop  

Line ID : @tulipsflower 

   

ช่อดอกไม้สด

บริการจัดดอกไม้ในราคาหน้าร้านเริ่มต้นที่ 1000 บาท 

ช่อดอกไม้  Valentine's Day(วาเลนไทน์ เดย์)  ช่อดอกไม้สด  แจกันดอกไม้สด แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อเฟอเรโร่ ตุ๊กตา ช่อวันเกิด  พวงหรีด หรีดต้นไม้ หรีดพัดลม กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ กระเช้าวันเกิด ช่อติดหน้าอก ช่อเจ้าสาว จัดซุ้มถ่ายรูป ฉากแต่งงาน พานขันหมาก พวงมาลัยบ่าวสาว แสตนดอกไม้ ฟลาวเวอร์บอล พานพุ่ม จัดสถานที่จัดเลี้ยง  จัดเวที จัดดอกไม้หน้าเมรุ จัดดอกไม้หน้าศพ บริการให้เช่าอุปกรณ์ จัดหาสถานที่และแพลนเนอร์ในงานต่าง หากท่านสนใจรีบโทรสั่งได้เลยค่ะ 

ร้านดอกไม้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า รูปแบบและราคา อาจจะไม่ตรงกับรูปที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยจะแจ้งให้ทราบขณะสั่งสินค้า เนื่องจากช่วงฤดูการของสินค้านั้นๆ

สั่งชื่อสินค้า ช่องทาง Line

    

 

  facebook :  tulipsflowershop1