Support
Tulips Flower Shop
0875122818, 0809482331
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

                 จัดกระเช้าผลไม้ ( fruit basket ) จะจัดราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท และบริการจัดส่งฟรี ผลไม้สามารถเลือกได้ และรูปแบบของการจัดและกระเช้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

                  จัดกระเช้าผลไม้ ( fruit basket )  จะเหมาะสำหรับ แสดงความยินดี เยี่ยมผู้ใหญ่   เปิดร้านใหม่  เยี่ยมใข้  เลื่อนตำแหน่งใหม่ เป็นต้น

     

จำนวนสินค้า: 42   หน้าที่: 1/2

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้า 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
3,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้ากลมขนาด 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
3,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
FRB003 กระเช้าผลไม้ FRB003 กระเช้าผลไม้
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ (ขนาดกระเช้า 16 นิ้ว) มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่หิมะ,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
3,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอม,แคนตาลูปเขียวและอื่นๆ
1,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
FRB 005 กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 14 นิ้ว
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอม,และอื่นๆ
1,750.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี แอปเปิลเขียว แอปเปิลแดง ส้ม ลูกพลับ อโวคาโด กีวี องุ่นเเดง องุ่นเขียว อื่นๆ
2,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ ขนาด 16 นิ้ว
3,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
FRB 008 กระเช้าผลไม้
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,850.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระบะผลไม้ มี องุ่นไร้เมล็ด แอปเปิลเขียว แอปเปิลแดง ลูกแพร กีวี่ เชอร์รี่ สาลีหอม ส้ม อื่นๆตามฤดูกาล
2,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขขนาด 16 นิ้ว
2,390.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 14 นิ้ว มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,แก้วมังกร,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,850.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี แอปเปิลเขียว จำนวน 12 ลูก
1,350.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขขนาด 14 นิ้ว
1,590.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 25/12/2011
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ทราบก่อนทำการส่งสินค้าค่ะ)
3,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 20/01/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 16 นิ้วมี สตอเบอรี่่, เชอร์รี่,องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,แก้วมังกร,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดส่งสินค้าค่ะ)
2,650.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 20/01/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
2,300.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 20/01/2012
รายละเอียด: กระเช้าเชอร์รี่สีแดง
3,550.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,750.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 23/02/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
2,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 01/03/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้
1,350.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 14/12/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
2,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
1,700.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
FRB025 กระเช้าผลไม้
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ ขนาดกระเช้า 16 นิ้วมี องุ่น,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ(ตัวกระเช้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนการจัดส่งสินค้าค่ะ)
1,850.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 08/04/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
2,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 04/08/2012
รายละเอียด: กระเช้าผลไม้ กระเช้าขนาด 16 นิ้ว มี องุ่น,แคนตาลูปเขียว,แอปเปิลเขียว,แอปเปิลแดง,สาลี่,กีวี่,ส้ม,สาลี่หอมและอื่นๆ
2,250.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 28/07/2013
รายละเอียด: แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 2 กิโลกรัม
3,850.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 28/07/2013
รายละเอียด: แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 2 กิโลกรัม
3,850.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 28/07/2013
รายละเอียด: แจกันเชอร์รี่ เชอร์รี่ทอง ประมาณ 1.5 กิโลกรัม
3,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1 | 2

ช่อดอกไม้สด

บริการจัดดอกไม้ในราคาหน้าร้านเริ่มต้นที่ 1000 บาท 

ช่อดอกไม้  Valentine's Day(วาเลนไทน์ เดย์)  ช่อดอกไม้สด  แจกันดอกไม้สด แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ช่อเฟอเรโร่ ตุ๊กตา ช่อวันเกิด  พวงหรีด หรีดต้นไม้ หรีดพัดลม กระเช้าผลไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้ากล้วยไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าเยี่ยมไข้ กระเช้าวันเกิด ช่อติดหน้าอก ช่อเจ้าสาว จัดซุ้มถ่ายรูป ฉากแต่งงาน พานขันหมาก พวงมาลัยบ่าวสาว แสตนดอกไม้ ฟลาวเวอร์บอล พานพุ่ม จัดสถานที่จัดเลี้ยง  จัดเวที จัดดอกไม้หน้าเมรุ จัดดอกไม้หน้าศพ บริการให้เช่าอุปกรณ์ จัดหาสถานที่และแพลนเนอร์ในงานต่าง หากท่านสนใจรีบโทรสั่งได้เลยค่ะ 

ร้านดอกไม้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า รูปแบบและราคา อาจจะไม่ตรงกับรูปที่แสดงบนเว็บไซต์ โดยจะแจ้งให้ทราบขณะสั่งสินค้า เนื่องจากช่วงฤดูการของสินค้านั้นๆ

สั่งชื่อสินค้า ช่องทาง Line

    

 

  facebook :  tulipsflowershop1